Ny lag om tobak och liknande produkter

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat