Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Bostadsanpassningsbidraget förtydligas genom ny lag (CU6)

Bostadsanpassningsbidraget anpassas bland annat till den funktionshinderpolitik som gäller i dag i och med att det införs en ny lag. Till stora delar innebär det inga praktiska förändringar från lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller i dag, men vissa bestämmelser förtydligas.

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor med funktionsnedsättning ska kunna anpassa sin bostad för att på det sättet ha möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Anledningen till att det tas fram en ny lag är för att den ska anpassas

  • till den funktionshinderpolitik som gäller i dag
  • så att den sökande sätts i centrum
  • så att kommunernas handläggning förenklas
  • så att lagen uppfattas som förutsägbar och tydlig.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-03
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:CU6

Bostadsanpassningsbidraget förtydligas genom ny lag (CU6)

Bostadsanpassningsbidraget anpassas bland annat till den funktionshinderpolitik som gäller i dag i och med att det införs en ny lag. Till stora delar innebär det inga praktiska förändringar från lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller i dag, men vissa bestämmelser förtydligas.

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor med funktionsnedsättning ska kunna anpassa sin bostad för att på det sättet ha möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Anledningen till att det tas fram en ny lag är för att den ska anpassas

  • till den funktionshinderpolitik som gäller i dag
  • så att den sökande sätts i centrum
  • så att kommunernas handläggning förenklas
  • så att lagen uppfattas som förutsägbar och tydlig.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om bostadsanpassningsbidrag,
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:80 punkterna 1 och 2.

2. Bostadsanpassningsbidrag till vissa utrymmen för assistanspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3978 av Ola Johansson (C) yrkande 1.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 69 0 0 14
SD 35 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 267 19 0 63


3. Bostadsanpassningsbidrag till fasta bredbandsinstallationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3978 av Ola Johansson (C) yrkande 2.

Reservation 2 (C)

4. Bostadsanpassningsbidrag till brandskyddsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD).

Reservation 3 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 69 1 13
SD 35 1 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 204 83 1 61