Ny konkurrenslagstiftning

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU17

Beslutat: 17 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-11-24
Justering: 1992-12-08
Betänkande 1992/93:NU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-12-17
4

Beslut

Beslut: 1992-12-17

Protokoll med beslut