Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14

Riksdagen vill se allmän jakt på skarv (MJU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Riksdagen vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Riksdagen gjorde ett sådant tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Datum för beslutet: 25 april 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2011/12:MJ257 och 2011/12:MJ301 föreslår utskottet ett tillkännagivande om allmän jakt på skarv. Avslag på övriga motioner. Med bifall till motion 2011/12:MJ257 och 2011/12:MJ301 föreslår utskottet ett tillkännagivande om allmän jakt på skarv. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:MJU14 (pdf, 357 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas sammanlagt 80 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor som bl.a. rör rovdjursförvaltning, skydd av områden, allemansrätt, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv. Utskottet föreslår med anledning av två motionsyrkanden ett tillkännagivande om att Sverige bör verka för att allmän jakt på skarv införs inom ramen för en översyn av EU:s fågeldirektiv. Övriga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat i ett särskilt avsnitt. I betänkandet finns 18 reservationer och tre särskilda yttranden.

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

57 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-04-12
Betänkande publicerat: 2012-04-16
Trycklov: 2012-04-16
Reservationer 18
Betänkande 2011/12:MJU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
23 förslagspunkter, 21 acklamationer, 2 voteringar