Nationella patent på engelska

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Ansökningar om svenska patent ska kunna göras på engelska (NU15)

Den som ansöker om att få ett svenskt patent ska kunna lämna in sin ansökan på engelska. I dagsläget måste ansökningar om patent lämnas in på svenska. Det kräver ofta ett omfattande översättningsarbete. Syftet med beslutet är att den som söker patent ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Med patent menas ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Det innebär till exempel att ingen annan får tillverka eller sälja uppfinningen om inte den som har patentet ger tillstånd.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om immaterialrätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-04
Justering: 2014-03-20
Betänkande publicerat: 2014-04-01
Trycklov: 2014-04-01
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:NU15

Ansökningar om svenska patent ska kunna göras på engelska (NU15)

Regeringen föreslår att den som ansöker om att få ett svenskt patent ska kunna lämna in sin ansökan på engelska. I dagsläget måste ansökningar om patent lämnas in på svenska. Det kräver ofta ett omfattande översättningsarbete. Syftet med förslaget är att den som söker patent ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Med patent menas ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Det innebär till exempel att ingen annan får tillverka eller sälja uppfinningen om inte den som har patentet ger tillstånd.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om immaterialrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-09
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella patent på engelska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:53.

2. Patentskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 25,
2013/14:N209 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 2,
2013/14:N250 av Jan Ericson (M),
2013/14:N268 av Lotta Finstorp (M),
2013/14:N288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1,
2013/14:N314 av Margareta Cederfelt (M),
2013/14:N347 av Olle Thorell m.fl. (S) och
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M880019
MP01816
FP18006
C19004
SD18002
V01504
KD15004
Totalt158122168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övrigt om patenträttsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 2,
2013/14:N400 av Finn Bengtsson (M) och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 40-42.

Reservation 2 (MP)

4. Upphovsrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N283 av Ulrik Nilsson (M) och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 27 och 31-38.

Reservation 3 (MP, V)

5. Litterära och konstnärliga verk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N211 av Maria Ferm m.fl. (MP) och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 39.

Reservation 4 (MP)

6. Övriga immaterialrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N228 av Jan R Andersson (M),
2013/14:N270 av Christer Akej (M),
2013/14:N306 av Isak From m.fl. (S),
2013/14:N318 av Markus Wiechel (SD),
2013/14:N326 av Christian Holm (M),
2013/14:N390 av Kajsa Lunderquist (M) och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 7, 8 och 11.

Reservation 5 (MP, V)