Nationaldagen - ny helgdag

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Nationaldagen blir allmän helgdag 2005 (KU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Den 6 juni blir en röd dag i almanackan från och med 2005. Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Beslutet innebär också att annandag pingst från och med 2005 inte längre kommer att vara en allmän helgdag. I många andra länder är nationaldagen en helgdag. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle, enligt riksdagen, vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än vad den har i dag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-19
Trycklov: 2004-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:KU6

Nationaldagen blir allmän helgdag 2005 (KU6)

Den 6 juni blir en röd dag i almanackan från och med 2005. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Beslutet innebär också att annandag pingst från och med 2005 inte längre kommer att vara en allmän helgdag. I många andra länder är nationaldagen en helgdag. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle, enligt regeringen och KU, vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än vad den har i dag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationaldagen - ny helgdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:23 och avslår motionerna 2004/05:K2, 2004/05:K3 och 2004/05:K4.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m440011
c17104
fp38145
kd26025
v02505
mp01124
-0000
Totalt25438948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag