Narkotika- och dopningsfrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om narkotika och dopning (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om narkotika och dopning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om narkotikapolitik, droginformation till ungdomar och internationellt arbete för en restriktiv narkotikapolitik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-12
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
Reservationer 4
Betänkande 2012/13:SoU15

Nej till motioner om narkotika och dopning (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om narkotika och dopning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om narkotikapolitik, droginformation till ungdomar och internationellt arbete för en restriktiv narkotikapolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Narkotikapolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So208 yrkande 1 och 2012/13:So254.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD19000
Totalt178142029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Droginformation till ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So256 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:So562 av Monica Green m.fl. (S),
2011/12:So613 av Edward Riedl (M),
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 27 och
2012/13:So383 av Monica Green m.fl. (S).

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP00241
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD19000
Totalt1771192429

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Internationellt arbete för en restriktiv narkotikapolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 yrkande 66.

Reservation 4 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V18100
KD19000
Totalt196125028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Narkotika- och dopningsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.