Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2014

Beslut

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3)

Riksdagen har beslutat att göra några förändringar i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att förbättra möjligheten till internationellt rättsligt samarbete. Sverige har i dag svårt att delta i samarbetet kring vissa ärenden som omfattas av dessa grundlagar, trots att de har svag koppling till Sverige. Ändringen i grundlagarna innebär bland annat att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringarna som vilande. Nu säger riksdagen på nytt ja till förslaget.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut: Slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2014-11-04
Trycklov: 2014-11-10
Betänkande 2014/15:KU3

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3)

Sverige har i dag svårt att delta i internationellt rättsligt samarbete i vissa ärenden som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, trots att ärendena har svag koppling till Sverige.

Några förändringar i de två grundlagarna gör att den möjligheten kan förbättras. Bland annat ska skrifter och tekniska upptagningar inte anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringarna som vilande. Konstitutionsutskottet föreslår nu att riksdagen på nytt säger ja till förslaget.

Ändringarna i grundlagarna ska gälla från den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.