Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU14

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika mineralpolitiska frågor. Motioner om ändringar i minerallagen avslås eftersom riksdagen inte anser att det är aktuellt med en förändring av den så kallade mineralersättningen. Ett annat skäl är att regeringen just nu arbetar med ett utredningsförslag om ändringar i minerallagen.

Riksdagen avslår också motioner om förbud mot utvinning av skiffergas. Här hänvisar riksdagen bland annat till att det redan finns strikta miljörestriktioner för utvinning av gas i Sverige.

Andra motioner handlar om förbud mot uranbrytning och uranprospektering, om de samhällsutmaningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i Malmfälten, om ett nationellt samverkansprogram samt om ett ökat nordiskt samarbete kring en gemensam mineralstrategi.

Datum för beslutet: 21 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:NU14 (pdf, 318 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 29 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om olika mineralpolitiska frågor. Samtliga yrkanden avstyrks av utskottet.

Förslag om vissa ändringar i minerallagen avstyrks då utskottet inte anser det vara aktuellt med en förändring av den s.k. mineralersättningen och med hänvisning till att regeringen för närvarande bereder utredningsförslag om ändringar i minerallagen. Motioner om förbud mot uranbrytning och uranprospektering avstyrks av utskottet med hänvisning till vad det anfört då motsvarande förslag behandlades våren 2012. Utskottet avstyrker också motionsyrkanden som gäller förbud mot utvinning av skiffergas. Här hänvisar utskottet bl.a. till att det redan råder strikta miljörestriktioner kring utvinning av gas i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-03-05
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-12
Reservationer 10
Betänkande 2012/13:NU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar