Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU8

Sverige bör erkänna Västsahara som en självständig stat (UU8)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen handlar om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.

Datum för beslutet: 5 december 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2011/12:U208 yrkandena 11 och 12, 2012/13:U252 yrkande 3 och 2012/13:U306 yrkande 75 i denna del. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:UU8 (pdf, 636 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 som innehåller förslag med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika. De ämnen som berörs är regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran, Västsahara och Turkiet.

Med anledning av ett antal motioner föreslår en utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

74 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-06-12
Justering: 2012-11-15
Betänkande publicerat: 2012-11-20
Trycklov: 2012-11-19
Reservationer 27
Betänkande 2012/13:UU8
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-12-05
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar