med anledning av propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna jämte motioner

Kulturutskottets betänkande 1976/77:KrU43

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut