med anledning av motion om valdagen som allmän flaggdag

Konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:KU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut