med anledning av motion om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar

LUs betänkande 1979/80:LU13

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut