med anledning av motion om stöd till sandinistiska nationella befrielsefronten i Nicaragua (FSLN) m. m.

Utrikesutskottets betänkande 1978/79:UU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut