med anledning av motion om konsumtionsutbildning vid landstingskommunal gymnasieskola m. m.

Utbildningsutskottets betänkande 1977/78:UbU7

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut