med anledning av motion om FN-dagen som allmän flaggdag

Utrikesutskottets betänkande 1978/79:UU21

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut