Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2013

Beslut

Marknadsföring av modersmjölksersättning begränsas (MJU6)

En ny lag om marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring börjar gälla den 1 januari 2014. Lagen är en anpassning till EU-regler.

Den nya lagen innebär bland annat att marknadsföring av modersmjölksersättning bara får göras i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. All annan form av marknadsföring blir förbjuden. Marknadsföringen ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning. Den får heller inte ge intryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-11-19
Betänkande publicerat: 2013-11-21
Trycklov: 2013-11-21
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:MJU6

Marknadsföring av modersmjölksersättning begränsas (MJU6)

Regeringen föreslår en ny lag om marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring från den 1 januari 2014. Lagen är en anpassning till EU-regler.

Förslaget innebär bland annat att marknadsföring av modersmjölksersättning bara får göras i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. All annan form av marknadsföring blir förbjuden. Marknadsföringen ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning. Den får heller inte ge intryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-28
4

Beslut

Beslut: 2013-11-28
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,
2. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
3. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:17 punkterna 1-3 och avslår motion
2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02014
FP15009
C17006
SD16004
V01603
KD17002
Totalt165131152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Socialstyrelsens föreskrifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ4 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP15009
C17006
SD17003
V01603
KD17002
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag