Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets betänkande 1988/89:UU6

Beslutat: 7 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Justering: 1988-11-24
Betänkande 1988/89:UU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-07