Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU7

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagen, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanade regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen uppmanade vidare regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn.

Datum för beslutet: 25 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid. Bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU7 (pdf, 364 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 28 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om bl.a. Bromma flygplats, luftfartens förutsättningar och flygplatsfrågor.
   Utskottet påpekar att alliansregeringen efter sommaren 2014 initierade ett arbete som syftade till att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Vidare uttalar utskottet en oro över att regeringen har aviserat förslag om flygskatter samt uttalat att man vill lägga ned Bromma flygplats. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget ska tas fram inom en snar framtid. Utskottet tillstyrker därmed motioner om detta. Mot förslaget reserverar sig S, MP och V som framhåller att regeringen för närvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-03
Justering: 2015-03-17
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:TU7

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagens trafikutskott, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Trafikutskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen bör vidare uppmana regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn, anser utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:106 av Edward Riedl (M),

2014/15:1463 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.

2. Vissa flygplatsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Avveckling av Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att regeringen tydligt ska ta ställning och agera för att Bromma flygplats inte bör läggas ned.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 3,

2014/15:2014 av Lars Püss (M) och

2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M),

bifaller motionerna

2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,

2014/15:1461 av Hillevi Engström (M),

2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 4,

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13 och

2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD) samt

avslår motion

2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 0 91 0 22
M 71 0 0 13
SD 43 0 0 6
MP 0 22 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 156 131 0 62


4. Byte av namn på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Transportstyrelsens avgifter för tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:840 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17.

6. Alkotester för piloter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2399 av Robert Halef (KD).