Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU21

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Datum för beslutet: 7 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2013/14:MJ374 yrkande 9 föreslår utskottet ett tillkännagivande om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:MJU21 (pdf, 257 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlas 61 motionsförslag om livsmedelspolitik från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Motionerna rör en översyn av reglerna om hantering av viltkött, ursprungsmärkning, innehållsdeklarationer, förbud mot transfetter, azofärgämnen, mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel, antibiotika i livsmedel, dricksvatten, kontroll och sanktioner.

Med anledning av ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen inom EU i alla relevanta sammanhang driver frågan om obligatorisk ursprungsmärkning av alla köttprodukter inklusive sammansatta produkter. Utskottet föreslår att övriga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till gällande regelverk och att arbete pågår med de väckta förslagen. Vissa motionsyrkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

43 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-15
Betänkande publicerat: 2014-04-22
Trycklov: 2014-04-22
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:MJU21
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-29
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar