Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2013/14:MJ374 yrkande 9 föreslår utskottet ett tillkännagivande om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

86 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-15
Betänkande publicerat: 2014-04-22
Trycklov: 2014-04-22
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:MJU21

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Miljö- och jordbruksutskottet anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-28
Debatt i kammaren: 2014-04-29
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vildsvinsprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkandena 2-4, 2013/14:MJ336 i denna del, 2013/14:MJ367 yrkande 2 och 2013/14:MJ520.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M98009
MP21004
FP17007
C19004
SD01802
V19000
KD18001
Totalt28619044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hantering av björnkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ336 i denna del och 2013/14:MJ490 yrkande 31.

Reservation 2 (S)

3. Ursprungsmärkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ240 i denna del, 2013/14:MJ256, 2013/14:MJ357 och 2013/14:MJ451.

Reservation 3 (MP, V)

4. Obligatorisk ursprungsmärkning av animaliska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ371 yrkande 3 och 2013/14:MJ518 yrkande 49.

Reservation 4 (MP, SD)

5. Obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ursprungsmärkning av alla köttprodukter.
Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:MJ374 yrkande 9.

6. Efterlevnad av regler om ursprungsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ482.

Reservation 5 (S)

7. Obligatorisk märkning av livsmedel med hög salthalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ479.

Reservation 6 (SD)

8. Märkning av salt, socker och fett

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ224, 2013/14:MJ417 och 2013/14:MJ490 yrkandena 4, 5 i denna del och 7.

Reservation 7 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt192115042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Nationell strategi för att minska salt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ360.

Reservation 8 (MP)

10. Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 yrkande 3 och 2013/14:MJ490 yrkande 8.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019516
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt171419542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Transfetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ299 yrkande 16 och 2013/14:MJ443.

12. Azofärgämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ207 yrkande 7 och 2013/14:MJ299 yrkande 6.

13. Antibiotika i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So239 yrkande 6.

Reservation 11 (MP, V)

14. Snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ486 yrkandena 1-3.

15. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ352 och 2013/14:MJ371 yrkande 1.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP20005
FP17007
C19004
SD01802
V18001
KD18001
Totalt28618045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ300 yrkande 2, 2013/14:MJ371 yrkande 2 och 2013/14:MJ469.

Reservation 13 (SD, V)

17. Dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N395 yrkande 6.

Reservation 14 (MP, V)

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.