Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU9

Nej till förslag om landsbygdspolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om landsbygdspolitik. Förslagen handlade bland annat om landsbygdsprogrammet, kompetensförsörjning, regelförenklingar, jordbrukets miljöpåverkan samt jordbrukets och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Riksdagen sa nej med hänvisning till att arbete eller utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Datum för beslutet: 3 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU9 (pdf, 673 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16 om bl.a. landsbygdsprogrammet, jordbrukets och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft, kompetensförsörjning inom de areella näringarna, regelförenklingar, jordbrukets miljöpåverkan och omställning till ett fossilfritt jordbruk, främst med hänvisning till pågående arbete eller att frågan just nu utreds. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.
I betänkandet finns 13 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Ett sjuttiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16.
1
2015/16:MJU9

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

37 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-25
Reservationer 13
Betänkande 2015/16:MJU9
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-03
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar