Lagutskottets betänkande i anledning av motion angående arvsrätten för barn utom äktenskapet

LUs betänkande 1973:LU29

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut