Lag om signalspaning m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU14

Lagförslag om signalspaning återförvisas till försvarsutskottet (FöU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade att återförvisa förslaget om en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till försvarsutskottet. Detta innebär att förslaget skickas tillbaka till försvarsutskottet för ytterligare beredning.

Datum för beslutet: 18 juni 2008
Riksdagens beslut: Återförvisat.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2007/08:FöU14 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning

Utskottet behandlade i juni 2007 i betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet proposition 2006/07:63. Riksdagen beslutade med anledning av betänkandet att anta huvuddelen av propositionens lagförslag till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen beslutade också att propositionens förslag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle vila i minst ett år. Utskottet behandlar nu i ett nytt betänkande efter vilandeperioden de förslag i proposition 2006/07:63 som rör signalspaning.

Utskottet behandlar också motionsyrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna som väckts om signalspaning under den allmänna motionstiden hösten 2007.

Konstitutions- och justitieutskotten ansåg i yttranden till försvarsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-08
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-09
Trycklov: 2008-06-09
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FöU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
2 förslagspunkter