Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 mars 2019

Nästa händelse: Beredning 28 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-03-07
Trycklov: 2019-03-08
Betänkande 2018/19:KrU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13