Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om kultur- och fritidsfrågor för barn och unga. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om jämställd fördelning av offentliga medel för ungdomars fritidsaktiviteter, främjande av kulturverksamhet på teckenspråk, trakasserier på nätet, Skapande skola och en kontaktplattform på nätet för barn och unga.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-22
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-09
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:KrU5

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om kultur- och fritidsfrågor för barn och unga. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om jämställd fördelning av offentliga medel för ungdomars fritidsaktiviteter, främjande av kulturverksamhet på teckenspråk, trakasserier på nätet, Skapande skola och en kontaktplattform på nätet för barn och unga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-18
Debatt i kammaren: 2015-03-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alla barns och ungas rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Främjande av kulturverksamhet på teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Jämställd fördelning av offentliga medel till ungdomars fritidsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Utvidgning av Skapande skola till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1379 av Cecilia Magnusson (M).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 91 0 0 22
M 0 70 1 13
SD 42 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 173 112 1 63


5. Nationell strategi för musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Strategier mot trakasserier och mobbning på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Kontaktplattform för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Verksamhet vid teknik- och naturvetenskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument