Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU7

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Datum för beslutet: 16 april 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KrU7 (pdf, 319 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlas 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2014 om kultur för alla.
Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.
Utskottet avstyrker motionsyrkanden om kultur i hela landet. Utskottet hänvisar bl.a. till kultursamverkansmodellen, den modell för fördelning av statliga bidrag till regional och lokal kulturverksamhet som beslutades av riksdagen 2009. Utskottet avstyrker även motionsyrkanden om kulturpeng, en kulturlag, jämställt kulturliv, installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler, kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, Nordens hus i Sverige, centrum för populärkultur,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer 8
Betänkande 2014/15:KrU7

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen bör uppmana regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Det föreslår kulturutskottet. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S),

2014/15:2459 av Per Lodenius (C) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 1 0 18 2
KD 14 0 0 2
Totalt 262 18 18 51


2. Kulturpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2849 av Paula Bieler (SD).

3. Kulturlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 279 19 0 51


4. Kultur för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 18.

5. Jämställt kulturliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

6. Installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Nordens hus i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 261 37 0 51


9. Centrum för populärkultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

10. Filmfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 1 0 18 2
KD 14 0 0 2
Totalt 243 37 18 51


11. Vidareförsäljning av biljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument