Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU21

Dömda för våldsbrott ska delta i behandlingsprogram (JuU21)

Svårare för fångar att säga nej till behandling

Om en person har slagit
eller våldtagit någon
och sitter i fängelse för det
behöver personen vara med
i ett behandlings-program.

I ett behandlings-program
försöker man få personen
att ändra sig
så att den inte gör samma sak igen.

Förut har personer som sitter i fängelse
kunnat vägra att vara med
i ett behandlings-program
utan att det har hänt något.

Riksdagen vill att en person som inte
är med i ett behandlings-program
ska få svårare att få ledigt från fängelset
eller svårare att få
villkorlig frigivning.

Villkorlig frigivning är när en person
som sitter i fängelse
släpps fri på prov.

Riksdagen sa till regeringen
att den ska se till att det blir så här.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För dem som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig frigivning. Det anser riksdagen som gör ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Riksdagen sa nej till flera andra motioner som bland annat handlar om häktning, restriktioner för häktade, återfallsförebyggande arbete, villkorlig frigivning och elektronisk övervakning. Det eftersom det redan pågår arbete inom området och riksdagen har behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.

Datum för beslutet: 16 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till 2 motionsyrkanden om personer som är dömda för våldsbrott bör ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. En vägran att delta i ett sådant program ska få konsekvenser för den intagnes möjligheter att få permission och villkorlig frigivning. Den intagnes medverkan i behandlingsprogram ska vara ett krav för personer som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:JuU21 (pdf, 607 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om kriminalvård som rör bl.a. frågor om häktning, restriktioner för häktade, återfallsförebyggande arbete, villkorlig frigivning och elektronisk övervakning. Enligt utskottet ska regeringen överväga om personer som är dömda för våldsbrott bör ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. En vägran att delta i ett sådant program ska få konsekvenser för den intagnes möjligheter att få permission och villkorlig frigivning. Den intagnes medverkan i behandlingsprogram ska vara ett krav för villkorlig frigivning för personer som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden, i första hand med hänvisning till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-03-10
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 16
Betänkande 2015/16:JuU21
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar