Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17

Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas (JuU17)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor.

Datum för beslutet: 26 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU17 (pdf, 374 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 22 motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2014 om kriminalvård. Yrkandena rör bl.a. frågor om kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser, utsluttsning, permissioner och villkorlig frigivning.
Utskottet föreslår med anledning av en motion från M, C, FP, och KD ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet.
Utskottet föreslår att övriga motioner avslås.
I ärendet finns 13 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 13
Betänkande 2014/15:JuU17
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar