Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2015

Beslut

Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas (JuU17)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor.

Beslutat: 26 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 13
Betänkande 2014/15:JuU17

Skärpta regler för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare (JuU17)

Justitieutskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Enligt utskottet är återfall i brottslighet ett stort problem och utskottet anser därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Utskottet anser att den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet.
Förslaget bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor. Dessa handlar bland annat om kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser, utslussning och permissioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring av påföljdssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 172 112 0 65


2. Nya former för samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

3. Yrkesutbildning på anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

4. Drogfria kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Farmakologisk behandling och social terapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Utveckla vård och behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Särskilda utslussningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 172 112 0 65


8. Förbättra övergången mellan anstalt och frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Kriminalisera rymningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 21 och

2014/15:86 av Edward Riedl (M).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


10. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2536 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


11. Besök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2536 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 1.

12. Permissioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2493 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 3,

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 34 och

2014/15:2536 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 3.

13. Elektronisk övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 31.

14. Avveckla villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:2875 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1.

15. Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 1 89 0 23
M 67 0 0 17
SD 44 0 0 5
MP 2 19 0 4
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 159 125 0 65


16. Villkorlig frigivning efter avtjänad strafftid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Nya kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1110 av Kent Ekeroth (SD).

18. Avtal om överförande av straffverkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 15.