Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17

Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas (JuU17)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor.

Datum för beslutet: 26 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU17 (pdf, 374 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 22 motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2014 om kriminalvård. Yrkandena rör bl.a. frågor om kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser, utsluttsning, permissioner och villkorlig frigivning.
Utskottet föreslår med anledning av en motion från M, C, FP, och KD ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet.
Utskottet föreslår att övriga motioner avslås.
I ärendet finns 13 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 13
Betänkande 2014/15:JuU17

Skärpta regler för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare (JuU17)

Justitieutskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Enligt utskottet är återfall i brottslighet ett stort problem och utskottet anser därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Utskottet anser att den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet.
Förslaget bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor. Dessa handlar bland annat om kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser, utslussning och permissioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring av påföljdssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 172 112 0 65


2. Nya former för samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Yrkesutbildning på anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Drogfria kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Farmakologisk behandling och social terapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Utveckla vård och behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Särskilda utslussningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 172 112 0 65


8. Förbättra övergången mellan anstalt och frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Kriminalisera rymningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


10. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


11. Besök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Permissioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Elektronisk övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Avveckla villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 1 89 0 23
M 67 0 0 17
SD 44 0 0 5
MP 2 19 0 4
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 159 125 0 65


16. Villkorlig frigivning efter avtjänad strafftid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Nya kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Avtal om överförande av straffverkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument