Kontroll av postförsändelser

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2008

Beslut

Årliga kontrollen av post med alkohol eller tobak (SkU10)

Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2007 öppnades 296 postförsändelser som totalt innehöll 1 198 140 cigaretter, 847,4 liter sprit, 741,1 liter vin och 622,85 liter öl. Man har under tidigare kontrollår inte påträffat så stora volymer. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-11
Betänkande publicerat: 2008-11-19
Trycklov: 2008-11-19
Betänkande 2008/09:SkU10

Årliga kontrollen av post med alkohol eller tobak (SkU10)

Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2007 öppnades 296 postförsändelser som totalt innehöll 1 198 140 cigaretter, 847,4 liter sprit, 741,1 liter vin och 622,85 liter öl. Man har under tidigare kontrollår inte påträffat så stora volymer. Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-26
4

Beslut

Beslut: 2008-11-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontroll av postförsändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:8 till handlingarna.