Konsumenträttsliga frågor

LUs betänkande 2001/02:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2002

Beslut

Motioner om konsumenträttsliga frågor (LU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-24
Justering: 2002-03-05
Trycklov: 2002-03-11
Reservationer 10
Betänkande 2001/02:LU16

Motioner om konsumenträttsliga frågor (LU16)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-20
4

Beslut

Beslut: 2002-03-20
19 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Distansavtalsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L714 och 2000/01:T717 yrkande 11.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m063018
c16002
fp13003
kd38004
v37006
mp15001
-0000
Totalt23065054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. E-handelsdirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L343 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (m)

3. Elektronisk handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L720, 2000/01:U623 yrkande 4, 2000/01:T706, 2000/01:T717 yrkande 12, 2001/02:L343 yrkande 1, 2001/02:L349, 2001/02:T409 yrkande 1, 2001/02:T465 yrkande 9 och 2001/02:T466 yrkande 6.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090220
m006318
c01602
fp03103
kd35034
v37006
mp12031
-0020
Totalt193198354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Obeställd e-postreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L609, 2000/01:L702, 2000/01: L709, 2000/01:L711, 2000/01:L719, 2001/02:L223 och 2001/02:L275.

Reservation 5 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m630018
c11502
fp13003
kd37005
v03706
mp0000
-2000
Totalt22667056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L717 och 2001/02:L350.

6. Andra åtgärder mot könsdiskriminerande reklam

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L227.

Reservation 6 (v)

7. Reklam riktad till barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Sf274 yrkande 38, 2001/02:L362, 2001/02:K370 yrkandena 2 och 3 och 2001/02:So495 yrkande 20.

Reservation 7 (v)

8. Marknadsföring av krigsleksaker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L716.

9. Marknadsföring av lotter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L718.

10. Resegarantilagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L293.

11. Nätverksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L708.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100021
m630018
c16002
fp13003
kd03705
v35026
mp15001
-2000
Totalt25437256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. God fastighetsmäklarsed

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L703.

13. Kreditprövning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L713.

Reservation 9 (v)

14. Borgensåtaganden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L710.

Reservation 10 (v)

15. Konsumentskydd för tågresenärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L340.

16. Barnhjälmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L318.

17. Betalningsfrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L211.

18. Konsumentbevakning av trädgårdsväxter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ232 yrkande 1.

19. Standardiserad färgsättning av mjölkkartonger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:L712.