Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 april 2019

Nästa händelse: Beredning 26 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-08
Betänkande 2018/19:CU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04