Kompletteringspropositionen 1992/93:150 Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU38

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-11
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:JuU38

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-06-08

Protokoll med beslut