Kommunala kompetensfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1997

Beslut

Kommunala kompetensfrågor (KU12)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om att utvidga försöksverksamheten med kommunal näringsverksamhet i andra kommuner än den egna. Kommunala trafikföretag har sedan tidigare möjlighet att bedriva verksamhet i andra kommuner.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-02-04
Justering: 1997-03-04
Betänkande 1996/97:KU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-19
4

Beslut

Beslut: 1997-03-19

Protokoll med beslut