Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU26

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-15
Betänkande 2018/19:FiU26
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer