Kommunal samverkan

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Kommunal samverkan (KU20)

Riksdagen beslutade om ändringar i kommunallagen som gör det möjligt för kommuner och landsting att samverka med andra kommuner och landsting genom en gemensam nämnd. Samverkan ska omfatta kommunala angelägenheter som är gemensamma. Riksdagen beslutade vidare att förenkla och modernisera reglerna om kommunalförbund. Det blir bland annat enklare att bilda ett kommunalförbund.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:KU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-28
4

Beslut

Beslut: 1997-05-28

Protokoll med beslut