Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU26

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-13
Betänkande 2017/18:MJU26
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20