Jordbruksutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående stödåtgärder på fiskets område, m. m.

JoUs betänkande 1971:JoU31

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut