Jordbruksutskottets betänkande i anledning av motioner angående den kommunala miljövården

JoUs betänkande 1971:JoU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut