Jämställdhetspolitiken (skr. 1996/97:41)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 1997

Beslut

Jämställdhetspolitik (AU8)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redovisning av målen med jämställdhetspolitiken och redogörelse för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-02-13
Betänkande 1996/97:AU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-05
4

Beslut

Beslut: 1997-03-05

Protokoll med beslut