Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 februari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:MJU6

Förslagspunkter

1. Svenska Jägareförbundets ansvar för det allmänna uppdraget

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:955 av Helén Pettersson (S),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Det allmänna uppdragets betydelse för jakt- och viltvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 2 (SD)

3. Viltförvaltningsdelegationernas roll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

4. Förändring av viltförvaltningsdelegationernas befogenheter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M, SD, KD)

5. Begränsning av vildsvinsstammarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1681 av John Widegren (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 74,

2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 5 (SD, C)
Reservation 6 (KD)

6. Utvärdera viltförvaltningens arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 7 (SD)

7. Utvärdera älgförvaltningens arbete m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 79.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

8. Hjälpmedel vid jakt på vildsvin m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)

9. Nattjakt på vildsvin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2461 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 11 (SD, KD)

10. Övriga jaktmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:113 av Magnus Persson (SD),

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

11. Terrängkörning vid jakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:606 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 81 och

2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C).

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

12. Bidrag till miljöorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 15 (SD)

13. Finansiering ur Viltvårdsfonden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 16 (SD, KD)

14. Jakttider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 17 (SD)

15. Den dubbla jakträtten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:1678 av John Widegren (M) och

2018/19:2643 av Saila Quicklund (M).

Reservation 18 (SD)

16. Värna den svenska jakten och viltvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 19 (M, SD)
Reservation 20 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
16 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska Jägareförbundets ansvar för det allmänna uppdraget

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:955 av Helén Pettersson (S),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Det allmänna uppdragets betydelse för jakt- och viltvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 2 (SD)

3. Viltförvaltningsdelegationernas roll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

4. Förändring av viltförvaltningsdelegationernas befogenheter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M, SD, KD)

5. Begränsning av vildsvinsstammarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1681 av John Widegren (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 74,

2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 5 (SD, C)
Reservation 6 (KD)

6. Utvärdera viltförvaltningens arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 7 (SD)

7. Utvärdera älgförvaltningens arbete m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 79.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

8. Hjälpmedel vid jakt på vildsvin m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)

9. Nattjakt på vildsvin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2461 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 11 (SD, KD)

10. Övriga jaktmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:113 av Magnus Persson (SD),

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

11. Terrängkörning vid jakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:606 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 81 och

2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C).

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

12. Bidrag till miljöorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 15 (SD)

13. Finansiering ur Viltvårdsfonden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 16 (SD, KD)

14. Jakttider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 17 (SD)

15. Den dubbla jakträtten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:1678 av John Widegren (M) och

2018/19:2643 av Saila Quicklund (M).

Reservation 18 (SD)

16. Värna den svenska jakten och viltvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 19 (M, SD)
Reservation 20 (KD)