It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU4

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Beredning 29 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-02-12
Trycklov: 2019-02-22
Betänkande 2018/19:TU4
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27