Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 mars 2019

Nästa händelse: Justering 28 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat