Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU9

Olika frågor om integration (AU9)

Regeringen har lämnat fyra skrivelser till riksdagen som behandlar olika rapporter från Riksrevisionen om integration. Det är Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.

Arbetsmarknadsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen redogör för åtgärder som planeras och som gjorts på integrationsområdet, med anledning av vad Riksrevisionen rekommenderar i sina rapporter och vad som framförts i motionsförslag.

Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Riksdagen sa nej till motioner om bland annat etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.

Datum för beslutet: 16 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:AU9 (pdf, 140 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelser 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända samt fyra motioner som har väckts med anledning av skrivelserna.
I betänkandet behandlas också 29 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om bl.a. etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.
Utskottet konstaterar att regeringen i sina skrivelser redogör för planerade och vidtagna åtgärder med anledning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-09
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:AU9
3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-12
Debatt i kammaren: 2015-06-15
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar