Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2014

Beslut

Eric-konsortium likställs med ekonomisk förening (SkU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Eric-konsortier ska omfattas av samma regler för inkomstskatt som ekonomiska föreningar. Ett Eric-konsortium är en sammanslutning av företag och institutioner inom europeisk forskningsinfrastruktur.

Ändringarna innebär även bland annat att ett Eric-konsortium varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och göra den offentlig. Dessutom ska ett Eric-konsortium ha minst en revisor.

Beslutat: 19 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-11-11
Justering: 2014-11-11
Trycklov: 2014-11-14
Betänkande 2014/15:SkU5

Eric-konsortium likställs med ekonomisk förening (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Eric-konsortier ska omfattas av samma regler för inkomstskatt som ekonomiska föreningar. Ett Eric-konsortium är en sammanslutning av företag och institutioner inom europeisk forskningsinfrastruktur.

Ändringarna innebär även bland annat att ett Eric-konsortium varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och göra den offentlig. Dessutom ska ett Eric-konsortium ha minst en revisor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).