Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Infrastrukturplanering

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU9

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Datum för beslutet: 16 april 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken bör prövas. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU9 (pdf, 619 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet ett antal frågor om planering, prioritering, finansiering och utformning av transportinfrastruktur med utgångspunkt i 187 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.
Utskottet lyfter särskilt fram den pågående utredningen om en utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna, den s.k. Sverigeförhandlingen. Utskottet anser att det finns skäl för riksdagen att särskilt uppmärksamma en av de åtgärder som ingår i utredningsdirektiven, nämligen en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad och som inte inkräktar på nationalstadsparken. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att pröva förutsättningarna för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

153 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-04-07
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:TU9
3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar