Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Beslut

Skatteavtal med Aruba (SkU19)

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna när det gäller Aruba. Avtalet gäller utbyte av upplysningar om skatter. Riksdagen godkände även ett avtal som ska främja de ekonomiska förbindelserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-10
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-11
Betänkande 2009/10:SkU19

Skatteavtal med Aruba (SkU19)

Riksdagen ska godkänna ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna när det gäller Aruba. Avtalet gäller utbyte av upplysningar om skatter. Riksdagen ska även godkänna ett avtal som ska främja de ekonomiska förbindelserna. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner
1. avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter,
2. avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser,
dels antar regeringens förslag till
3. lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter,
4. lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:26 punkterna 1-4.