Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Avtal med Turks- och Caicosöarna ska förhindra skattefusk (SkU43)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Turks- och Caicosöarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Turks- och Caicosöarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-13
Justering: 2010-04-13
Betänkande publicerat: 2010-04-14
Trycklov: 2010-04-14
Betänkande 2009/10:SkU43

Avtal med Turks- och Caicosöarna ska förhindra skattefusk (SkU43)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna. För att avtalet ska bli giltigt måste riksdagen godkänna det.

Tanken med avtalet är att Sverige och Turks- och Caicosöarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Turks- och Caicosöarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:109 punkterna 1 och 2.