Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Avtal om informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna (SkU7)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-04
Justering: 2010-11-11
Betänkande publicerat: 2010-11-11
Trycklov: 2010-11-11
Betänkande 2010/11:SkU7

Avtal om informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna (SkU7)

Riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-17
4

Beslut

Beslut: 2010-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:9 punkterna 1 och 2.