Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2011

Beslut

Avtal om utbyte av information med Liechtenstein (SkU32)

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det blir bland annat möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-14
Justering: 2011-04-14
Betänkande publicerat: 2011-04-18
Trycklov: 2011-04-18
Betänkande 2010/11:SkU32

Avtal om utbyte av information med Liechtenstein (SkU32)

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-11
4

Beslut

Beslut: 2011-05-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden och
2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:81 punkterna 1 och 2.