Informationsutbytesavtal med Anguilla

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Avtal med Anguilla ska förhindra skattefusk (SkU44)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Anguilla. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Anguilla ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Anguilla. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-13
Justering: 2010-04-13
Betänkande publicerat: 2010-04-14
Trycklov: 2010-04-14
Betänkande 2009/10:SkU44

Avtal med Anguilla ska förhindra skattefusk (SkU44)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Anguilla. För att avtalet ska bli giltigt måste riksdagen godkänna det.

Tanken med avtalet är att Sverige och Anguilla ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Anguilla. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Anguilla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:110 punkterna 1 och 2.